Till innehåll på sidan

Torv 2019 Produktion, användning och miljöeffekter m.m.

Serie:
MI25 - Torv
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2020-mi25sm2001_pdf
ISSN:
1654-3955 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2020-06-18
Förfrågningar:

Fredrik Kanlén

010-479 46 55

fredrik.kanlen@scb.se