Till innehåll på sidan

Utbildningsbakgrundens betydelse för flyktinginvandrares etablering på arbetsmarknaden

Serie:
A40 - Temarapporter
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2020-a40br2003_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2020-07-07
Förfrågningar:

Tomas Westling

010-479 61 78

tomas.westling@scb.se

Gilbert Fontana

010-479 60 71

gilbert.fontana@scb.se