Till innehåll på sidan

Arbetskraftsbarometern 2021 – vilka utbildningar ger jobb?

PDF:
Hela publikationen (28942kb)
Serie:
AM78 - Information om utbildning och arbetsmarknad (IAM)
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2022-am78br2201_pdf
ISSN:
1654-4366 (Online); 1400-3996 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2022-02-22
Förfrågningar:

Gulzat Elvung

010-479 58 45

gulzat.elvung@scb.se