Till innehåll på sidan

Kväve- och fosforbalanser för jordbruksmark 2019

Serie:
MI40 - Kväve- och fosforbalanser för svensk åkermark och jordbrukssektor
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2021-mi40sm2101_pdf
ISSN:
1654-4013 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2021-11-25
Förfrågningar:

Ylva Andrist Rangel

010-479 68 56

ylva.andrist-rangel@scb.se