Till innehåll på sidan

Elever i årskurs 9 med högutbildade föräldrar presterar bättre

Serie:
UFSAM - Utbildning och forskning
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2021-ufsambr2101_pdf
Statistikansvarig:
Statens skolverk
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2021-02-08
Förfrågningar:

Mats Hansson

010-479 65 26

mats.hansson@scb.se

Rasmus Evaldsson

010-479 57 37

rasmus.evaldsson@scb.se