Till innehåll på sidan

Inträdet på arbetsmarknaden under coronapandemin - anställning och löneutbetalning bland examinerade från gymnasieskolan 2019 och 2020

Serie:
A40 - Temarapporter
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2021-a40br2102_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2021-04-07
Förfrågningar:

Tomas Westling

010-479 61 78

tomas.westling@scb.se

Gilbert Fontana

010-479 60 71

gilbert.fontana@scb.se