Till innehåll på sidan

Studier på komvux innan yrkeshögskolan

PDF:
Hela publikationen (508kb)
Excel:
Hela publikationen (125kb)
Serie:
A40 - Temarapporter
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2021-a40br2103_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2021-06-14
Förfrågningar:

Sofi Petrell

010-479 64 76

sofi.petrell@scb.se

Paula Kossack

010-479 60 05

paula.kossack@scb.se