Till innehåll på sidan

Income Distribution Statistics and Shared Residence

Serie:
HE80 - Bakgrundsfakta - Hushållens ekonomi
Språk:
Engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2021-he80br2101_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2021-09-03
Förfrågningar:

Hans Heggemann

010-479 68 10

hans.heggemann@scb.se

Johan Lindberg

010-479 60 64

johan.lindberg@scb.se