Till innehåll på sidan

Löneskillnader i ett internationellt perspektiv

Serie:
A40 - Temarapporter
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2021-a40br2105_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2021-10-25
Förfrågningar:

Mattias Fritz

010-479 62 67

mattias.fritz@scb.se