Till innehåll på sidan

Civila samhället 2020

Inom ramen för SCBs regeringsuppdrag, redogörs statistik om det civila samhället. Till grund för redovisningen ligger statistik från ett flertal undersökningar genomförda på SCB. Antalet organisationer i det civila samhället 2020 uppgick till 260 506. Satelliträkenskaperna visar att den totala produktionen för 2020 var 271 miljarder kronor eller 3,0 procent av Sveriges totala produktion. 

Serie:
XFT - Övrig publicering
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2022-xftbr2202_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2022-10-21
Förfrågningar:

Daniel Wester

010-479 68 37

daniel.wester@scb.se