Till innehåll på sidan

Det civila samhället 2020 - Delrapport

Serie:
XFT - Övrig publicering
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2022-xftbr2201_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2022-06-10
Förfrågningar:

Daniel Wester

010-479 68 37

daniel.wester@scb.se