Till innehåll på sidan

Det frivilliga arbetet i Sverige

Serie:
XFT - Övrig publicering
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2021-xftbr2101_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2021-11-17
Förfrågningar:

Daniel Rådelid

010-479 60 92

daniel.radelid@scb.se