Till innehåll på sidan

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå

PDF:
Hela publikationen (1495kb)
Excel:
Hela publikationen (845kb)
Serie:
UF21 - Universitet och högskolor. Forskarutbildning
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2022-uf21sm2201_pdf
ISSN:
1654-3432 (Online)
Statistikansvarig:
Universitetskanslersämbetet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2022-06-09
Förfrågningar:

Ingrid Pettersson

08-563 085 00

analys@uka.se