Till innehåll på sidan

Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv, nr 1 2022

Serie:
A28 - Sveriges ekonomi – Statistiskt perspektiv
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2022-a28ti2201_pdf
ISSN:
1653-3828 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2022-01-18
Förfrågningar:

Johannes Holmberg

010-479 45 11

johannes.holmberg@scb.se

Caroline Ahlstrand

010-479 43 33

caroline.ahlstrand@scb.se