Till innehåll på sidan

Flest utländska doktorander arbetar inom högskolan

Serie:
XFT - Övrig publicering
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2021-xftbr2102_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2021-11-18
Förfrågningar:

Angelina Nyström

010-479 68 29

angelina.nystrom@scb.se

Anna Bengtsson

08-563 088 71

anna.bengtsson@uka.se