Till innehåll på sidan

Företagens ekonomi 2020

Serie:
NV19 - Näringslivets struktur
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2022-nv19sm2202_pdf
ISSN:
1654-3548 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2022-05-04
Förfrågningar:

Christina Thörne

010-479 65 76

christina.thorne@scb.se

Barbro von Hofsten

010-479 67 24

barbro.vonhofsten@scb.se

Mariah Nilsson

010-479 65 65

mariah.nilsson@scb.se