Till innehåll på sidan

Forskning och utveckling i Sverige 2021 – preliminär statistik

Serie:
UFFT - Övrig publicering under ämnesområdet Utbildning och forskning
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2022-ufftbr2201_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2022-07-14
Förfrågningar:

Andres Quinones

010-479 68 65

andres.quinones@scb.se

Nils Adriansson

010-479 42 78

nils.adriansson@scb.se

Elin Stendahl

010-479 40 85

elin.stendahl@scb.se