Till innehåll på sidan

Kapitalinkomster 2019

Serie:
HE50 - Ekonomisk välfärdsstatistik
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2021-he50br2102_pdf
ISSN:
1653-9532 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2021-12-20
Förfrågningar:

Peter Gärdqvist

010-479 67 85

peter.gardqvist@scb.se