Till innehåll på sidan

Scenarier om asylinvandring och påverkan på befolkningen

Serie:
BE51 - Demografiska rapporter
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2022-be51br2205_pdf
ISSN:
1654-1510 (Online); 0283-8788 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2022-04-13
Förfrågningar:

Karin Lundström

010-479 41 87

karin.lundstrom@scb.se