Till innehåll på sidan

Övergångar mellan yrkeshögskolan och högskolan

Serie:
A40 - Temarapporter
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2022-a40br2206_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2022-06-01
Förfrågningar:

Anna Gärdqvist

010-479 65 45

anna.gaerdqvist@scb.se

Angelina Nyström

010-479 68 29

angelina.nystrom@scb.se