Till innehåll på sidan

En fråga om tid

En studie av kvinnors och mäns tidsanvändning 2021 med fokus på det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Omslag

Kvinnor ägnar mer tid än män åt att laga mat, städa och tvätta. Män å andra sidan, ägnar mer tid åt underhållsarbete än vad kvinnor gör. Det visar resultatet från den senaste TID-undersökningen. I rapporten kan du bl.a. se att kvinnor och män förvärvsarbetar ungefär lika mycket under veckosluten. Däremot ägnar vi olika mycket tid åt aktiviteter som ingår i hem- och omsorg under veckosluten. I rapporten går det också att se att vi upplever ungefär lika mycket tidsbrist år 2021 som vi gjorde 1990. Det här är några av resultaten ur 2021 års TID-rapport.

PDF:
Hela publikationen (1281kb)
Serie:
LE - Levnadsförhållanden
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2022-lebr2202_pdf
ISSN:
1654-1707 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2022-05-02
Förfrågningar:

Daniel Kruse

010-479 65 94

daniel.kruse@scb.se

Marit Edqvist

010-479 67 84

marit.edqvist@scb.se

Marie Hollertz

010-479 60 21

marie.hollertz@scb.se