Till innehåll på sidan

Invandring i coronatider

Syftet med denna rapport är att ge en bild av vilka grupper som bidragit mest till nedgången av invandringen under pandemiåret 2020 och dess efterföljande ökning med fokus på de vanligaste födelseländerna bland invandrarna. Resultaten visar att nedgången under pandemiåret 2020 och ökningen 2021 till stor del beror på variationer i invandring av personer födda utanför Norden och EU som har flyttat till Sverige på grund av arbete. Indien var det vanligaste födelselandet i denna grupp.

Serie:
BE51 - Demografiska rapporter
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2022-be51br2206_pdf
ISSN:
1654-1510 (Online); 0283-8788 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2022-06-16
Förfrågningar:

Vitor Miranda

010-479 43 44

vitor.miranda@scb.se