Till innehåll på sidan

Forskning och utveckling i Sverige 2021 - universitets- och högskolesektorn

Universitets- och högskolesektorns utgifter för forskning och utveckling (FoU) under 2021 uppgick till cirka 43 miljarder. Det var en ökning med drygt 453 miljoner jämfört med 2019 i fasta priser. Under 2021 stod universitets- och högskolesektorn för cirka 23 procent av Sveriges totala FoU-utgifter. Den anställda personalen inom universitets- och högskolesektorn utgjorde drygt 20 000 heltidsekvivalenter varav 47 procent var kvinnor och 53 procent var män. Antalet heltidsekvivalenter inom FoU-verksamheten minskade med omkring 900 jämfört med 2019, en utveckling som drevs av männen. För kvinnor var minskningen liten och inte statistiskt säkerställd.

I rapporten presenteras statistik över FoU-verksamhet som utfördes på svenska lärosäten under 2021. Bland annat presenteras:

- Utgifter för egen FoU uppdelat på grundforskning, tillämpad forskning och utvecklingsverksamhet
- Finansiering av FoU inom olika forskningsämnesområden
- Kostnader per FoU-heltidsekvivalent
- FoU-verksamhet utförd av den anställda personalen inom olika anställningskategorier
- FoU-verksamhet utförd av den anställda personalen uppdelat på ålder för kvinnor och män inom olika anställningskategorier

Tabellbilaga: Forskning och utveckling i Sverige 2021 - universitets- och högskolesektorn (xlsx)

Serie:
UFFT - Övrig publicering under ämnesområdet Utbildning och forskning
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2022-ufftbr2203_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2022-12-01
Förfrågningar:

Elin Stendahl

010-479 40 85

elin.stendahl@scb.se

Linnea Persson

010-479 41 57

linnea.persson@scb.se