Till innehåll på sidan

Forskningsavdraget 2014–2021

Företagens årliga avdrag för forskning och utveckling har ökat varje år sedan 2014. År 2020 fördubblades avdragen jämfört med 2019, efter regelförändringen i april 2020. Ökningen skedde genom större avdrag till både små och stora företag. Samtidigt finns företag som inte nyttjar avdraget trots att de uppfyller kraven.

Serie:
UFFT - Övrig publicering under ämnesområdet Utbildning och forskning
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2023-ufftbr2301_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2023-01-26
Förfrågningar:

Nils Adriansson

010-479 42 78

nils.adriansson@scb.se