Till innehåll på sidan

Könsuppdelad statistik – återrapportering från ett regeringsuppdrag

Serie:
LEOVR - Levnadsförhållanden övrigt
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2023-leovrbr2301_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2023-02-22
Förfrågningar:

Sara Frankl

010-479 48 04

sara.frankl@scb.se