Till innehåll på sidan

Europaparlamentsvalen – En sammanfattning av några resultat från valundersökningarna i samband med valen till Europaparlamentet 1995, 1999 och 2004

Omslag

Europaparlamentsvalen är den sjätte rapporten i SCB:s rapportserie Demokratistatistik. Sedan 1956 har SCB, i samarbete med Göteborgs universitet, genomfört väljarundersökningar i samband med folkomröstningar och val till riksdag och Europaparlament. Den här rapporten sammanfattar de viktigaste resultaten som kommit fram i samband med de undersökningar som gjorts i samband med valen till Europaparlamentet 1995, 1999 och 2004. Rapporten har skrivits av Henrik Oscarsson och Sören Holmberg vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.
Serie:
ME09 - Demokratistatistik
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2007-me09st0701_pdf
ISBN:
978-91-618-1393-3
ISSN:
1654-5656 (Online); 1652-6945 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2007-08-27
Förfrågningar:

Jessica Persson

010-479 44 27

jessica.persson@scb.se