Till innehåll på sidan

Tips om hur du använder Statistikdatabasen

Här följer lite tips om hur du markerar och väljer variabler och värden i Statistikdatabasens tabeller.

I listboxar med en blå stjärna vid variabelnamnet måste minst ett värde väljas (markeras).

I listboxar som inte har en blå stjärna vid variabelnamnet behöver inga värden väljas (markeras). Resultatet blir att variabeln utelämnas.

Välj alla rader i en listbox

 • Markera alla rader genom att välja knappen med bocksymbolen, eller:
 • Markera alla rader genom att markera första raden och tryck därefter samtidigt på tangenterna SKIFT och END.

Avmarkera alla rader i en listbox

 • Avmarkera alla rader genom att välja knappen med minustecken.

Välj flera rader i en listbox

 • Markera flera rader efter varandra genom att hålla nere vänster musknapp och dra musen över de rader du vill välja.
 • Markera en rad och håll därefter nere tangenten SKIFT samtidigt som du trycker på piltangenterna.
 • Markera rader, som inte ligger efter varandra, genom att hålla nere tangenten CTRL och med vänster musknapp markera de rader du önskar.

Avmarkera en rad i en listbox

 • Avmarkera en rad i en listbox genom att hålla nere tangenten CTRL och tryck samtidigt på vänster musknapp.

Söka efter ett visst värde i en listbox

 • Skriv in text i angivet fält. Välj därefter knappen med förstoringsglaset. De rader i listboxen som innehåller texten markeras.
 • Sökning kan också begränsas till att endast gälla början av varje text i listboxens rader. Markera kryssrutan och upprepa sedan sökningen enligt ovan.
  Endast de rader som börjar med aktuell text markeras i listboxen.
 • Sökning i listbox kan även göras genom att markera första raden i den listbox du vill söka i. Tryck därefter på den tangent på tangentbordet som är det första tecknet i den rad du söker. Om du inte får fram sökt rad , gör om tangenttryckningen tills du finner önskat värde eller använd piltangenterna eller musen för att leta vidare om du behöver.

Sortera i en listbox

Med uppåtpil och nedåtpil väljer du att sortera innehållet i en listbox stigande eller fallande.

Storlek på boxarna

Ibland är texterna i listboxarna väldigt långa. För att kunna se hela texten dra i pilarna. För att kunna ändra storlek på boxen, dra i pilarna.

Manual och video för Statistikdatabasen

En sammanfattning om hur du jobbar med Statistikdatabasen finns också i den en manual och en video:

Så använder du Statistikdatabasen (pdf)

Se instruktionsfilmen om Statistikdatabasen

Kontakt

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30