Till innehåll på sidan

Kalendarium

I kalendariet finns information om aktuella evenemang som SCB anordnar, deltar på eller vill tipsa om. 

Söker du dokumentation från någon av våra tidigare genomförda kurser eller seminarier, vänligen kontakta oss på e-post: seminarium@scb.se

Information med anledning av coronavirus

SCB följer Folkhälsomyndighetens uppdateringar när det gäller riktlinjer om coronavirus. Varje evenemang hanteras löpande utifrån rådande läge.

Behandling av personuppgifter

SCB behandlar personuppgifter inom evenemang. SCB:s rättsliga grund för behandlingen är att den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Personuppgifterna används för att administrera evenemang som deltagaren anmält sig till. Information om allergier eller särskilda behov för att kunna delta, raderas direkt efter evenemangets genomförande. Adresslistor med namn, organisation och e-postadress sparas fram till efterföljande motsvarande evenemang och raderas efter det.

Läs mer om hur vi på SCB behandlar personuppgifter