Till innehåll på sidan

Populär statistik

Statistiknyheter

Publiceras måndag-fredag 09.30

 • 27 jul
  Tillväxttakten för hushållens lån ökade

  I juni hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 7,1 procent, vilket innebär att tillväxttakten ökade med 0,2 procentenheter jämfört med i maj. Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 3 653 miljarder kronor i juni. Det är en ökning med 28 miljarder jämfört med föregående månad och 230 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

 • 27 jul
  Antalet och andelen sysselsatta ökar

  Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år var 5 129 000 i juni 2017, icke säsongrensat. Det var en ökning med 111 000 jämfört med juni 2016. Antalet arbetslösa uppgick till 407 000 och arbetslöshetstalet uppgick till 7,4 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 156,2 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt en minskning av arbetslösheten som uppgick till 6,6 procent.

 • 26 jul
  Handelsnettot 4,2 miljarder kronor i juni

  Varuexporten uppgick under juni 2017 till 114,0 miljarder kronor och varuimporten till 109,8 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 4,2 miljarder kronor.

 • 25 jul
  Producentpriserna sjönk i juni 2017

  Producentpriserna totalt sjönk med 0,8 procent mellan maj och juni. Under samma period sjönk priserna med 1,0 procent på exportmarknaden och med 0,6 procent på importmarknaden. På hemmamarknaden sjönk priserna med 0,4 procent.

 • 18 jul
  Värdepappersupplåningen minskade i juni

  Värdet på den svenska räntebärande värdepappersskulden uppgick per den sista juni till 7 576 miljarder kronor, en minskning med 99 miljarder jämfört med maj. Minskningen beror huvudsakligen på den negativa valutakursutvecklingen under månaden, främst för US dollar, samt på återköp och förfall av både lång- och kortfristiga värdepapper denominerade i kronor och dollar.

Fler statistiknyheter

Nyckeltal för Sverige

Folkmängd 10 042 928

maj 2017

Inflationstakt 1,7 %

juni 2017

Konsumentprisindex 321,97

juni 2017

BNP, volymförändring (säsongrensad) 0,4 %

kvartal 1 2017 jämfört med föregående period

Fler nyckeltal

Uppgiftslämnare-ikonDeltar du i någon av våra undersökningar?

Som uppgiftslämnare är du avgörande för att vi ska kunna ta fram tillförlitlig statistik som underlag för beslut, debatt och forskning. Stort tack för att du är med!

Hjälp för

Statistikservice-ikonFrågor om statistik? Kontakta oss!

Välkommen att ringa eller skicka in din fråga till Statistikservice.

Vi hjälper dig vardagar 9.00–12.00, 13-15.00

 010-479 50 00

Använd vårt frågeformulär

Aktuellt

God inledning på året

Utvecklingen för den svenska ekonomin har varit god under första halvåret i år. Såväl sysselsättningen som den ekonomiska tillväxten har visat positiva tecken och bidragit till att högkonjunkturen bitit sig fast.

Nya numret av SCB-Indikatorer

54

procent av ungdomar i  åldersgruppen 16-18 år sommarjobbade senaste sommaren.

Läs mer om barns levnadsförhållanden

Hur såg Sverige ut förr i tiden?

Hitta fakta i vårt omfattande utbud av historisk statistik från början av 1800-talet och framåt. Vi digitali­serar fortlöpande tryckta statistik­publikationer från förr.

Historisk statistik

Kalendarium

Hela kalendariet