Startsida - Statistiska centralbyrån
 • 23
  okt

  Antalet sysselsatta fortsätter att öka

  Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 809 000 i september 2014, icke säsongrensat, en ökning med 101 000 personer jämfört med september 2013. Antalet arbetslösa var 371 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,2 procent. Antalet arbetade timmar ökade med 1,5 procent och uppgick i genomsnitt till 163,6 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en stor ökning av antalet sysselsatta samt en arbetslöshet på 7,8 procent.

 • 23
  okt

  Minskade FoU-medel till försvaret

  Utgifterna för FoU-verksamhet inom offentlig sektor har minskat mellan 2011 och 2013. Samtidigt ökar offentlig sektors finansiering av andra aktörers FoU-verksamhet. Framför allt ökar den statliga finansieringen till universitet och högskolor. Försvarsinriktad FoU-verksamhet utgjorde 41 procent av de totala FoU-utgifterna 2013, jämfört med 51 procent 2011.

 • 23
  okt

  Kemikaliebranschen omsätter flest hälsofarliga produkter i sin produktion

  Branschen tillverkning av kemikalier och kemiska produkter hade störst mängd hälsofarliga kemiska produkter år 2012. Gruppen irriterande, hälsoskadlig, skadlig eller hälsofara utgör den största mängden kemikalier som består av bland annat syntesråvaror och råvaror för plasttillverkning.

 • 16
  okt

  Ökad upplåning i dollar

  Svenska emittenter hade vid slutet av september månad en sammanlagd skuld i räntebärande värdepapper på 6 565 miljarder kronor nominellt. Det är en ökning från augusti med 107 miljarder kronor. Både penningmarknadsinstrument och obligationer bidrog till ökningen, de förra med 49 miljarder, vilket innebär en ökning med 5 procent och de senare med 58 miljarder, vilket motsvarar en ökning med 1 procent.

 • Fler statistiknyheter
 • Nytt Hack for Sweden hålls 2015

  Hack for Sweden är en tävling dit utvecklare, programmerare och andra bjuds in för att skapa applika­tioner med hjälp av myndig­heters öppna data. Nu är det klart att Hack for Sweden hålls för andra gången 2015.

 • 6 257 

  kronor i månaden är hyran för en lägenhet på tre rum och kök i snitt. Hyresnivån varierar dock i olika delar av landet.

 • Felaktiga uppgifter om sysselsättning

  På sociala medier har det förekommit felaktiga uppgifter om att SCB ska sluta att redovisa sysselsättningen för åldern 20–64. Detta stämmer inte.

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter