• 18
  sep

  BNP ökade 2,6 procent andra kvartalet 2014

  Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 2,6 procent andra kvartalet 2014 jämfört med motsvarande kvartal 2013. Hushållens konsumtionsutgifter och fasta bruttoinvesteringar bidrog mest till utvecklingen. Säsongrensad och jämförd med första kvartalet 2014 ökade BNP med 0,7 procent.

 • 16
  sep

  Nytt kartverktyg visualiserar koldioxidutsläpp

  SCB har tagit fram nya sätt att visualisera information om koldioxidutsläpp från svensk slutlig konsumtion.

 • 16
  sep

  Minskad upplåning i utländsk valuta

  Vid utgången av augusti månad uppgick den svenska värdepappersskulden till totalt 6 461 miljarder kronor. Det innebär en minskning från föregående period med 27 miljarder kronor. Det är värdepapper emitterade i utländsk valuta som har ett minskat utestående belopp med 39 miljarder kronor, medan de svenska värdepapperen ökar med 12 miljarder kronor.

 • 11
  sep

  Ökad sysselsättning bland kvinnorna

  Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 863 000 i augusti 2014, icke säsongrensat. Det är en ökning med 97 000 personer jämfört med augusti 2013. Antalet arbetslösa var 389 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,4 procent. Antalet arbetade timmar ökade med 2,2 procent och uppgick i genomsnitt till 125,0 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en stor ökning av antalet sysselsatta samt en arbetslöshet på 7,9 procent.

 • Fler pressmeddelanden
 • Pressmeddelanden blir statistiknyheter

  Från den 22 september kommer dagens press­meddelanden att byta namn till statistik­nyheter. Det är enbart en namnändring, statistiken som publiceras under det nya namnet kommer inte förändras.

 • 1 132

  barn adopterades förra året, 538 flickor och 594 pojkar. Antalet adoptioner har minskat fyra år i rad.

 • Nytt Hack for Sweden hålls 2015

  Hack for Sweden är en tävling dit utvecklare, programmerare och andra bjuds in för att skapa applika­tioner med hjälp av myndig­heters öppna data. Nu är det klart att Hack for Sweden hålls för andra gången 2015.

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter