• 16
  apr

  Ökad upplåning i obligationer

  Den utestående skuldstocken i räntebärande värdepapper hos svenska emittenter ökade under mars. Ökningen skedde på obligationsmarknaden där hälften av stockökningen utgjordes i svenska kronor och hälften i utländska valutor. På penningmarknaden minskade däremot den utestående skuldstocken, företrädesvis av penningmarknadsinstrument utgivna i svenska kronor.

 • 15
  apr

  Syrienkonflikten leder till ökad invandring

  Konflikten i Syrien har lett till en av 2000-talets största flyktingströmmar. I början av prognosperioden kommer invandringen till Sverige därför till stor del präglas av att människor har lämnat Syrien. Alla invandrare är inte flyktingar, det finns många olika skäl att flytta till Sverige och i år beräknas 127 000 invandra.

 • 15
  apr

  Socialt skydd i förhållande till BNP ökar

  Utgifterna för det sociala skyddet ökade i löpande priser samt i förhållande till BNP år 2012. Som andel av BNP ökade utgifterna från 29,7 procent år 2011 till 30,5 procent år 2012. I det sociala skyddet ingår ersättningar som exempelvis pensioner och arbetslöshetsersättning samt förmåner som sjukvård och barnomsorg.

 • 10
  apr

  Offentlig ekonomi några år efter finanskrisen

  Finanskrisen under 2009 gav stora effekter på den ekonomiska utvecklingen i både Sverige och Europa. Detta fick naturligtvis också följdverkningar för den offentliga sektorns ekonomi. Vad har hänt under åren efter finanskrisen? Nu presenterar SCB en detaljerad bild av den offentliga sektorns ekonomi fram till och med 2012.

 • Fler pressmeddelanden
 • Hur såg Sverige ut förr i tiden?

  Hitta fakta i vårt omfattande utbud av historisk statistik från början av 1800-talet och framåt. Vi digitali­serar fortlöpande tryckta statistik­publikationer från förr.

 • 1,3

  procent av Sveriges landyta består av tätorter. I dessa tätorter bor 85 procent av befolkningen.

 • Här finns ditt närmaste Blåkulla

  På skärtorsdagsnatten ska enligt sägner häxorna ta kvasten och bege sig till Blåkulla. Men var ligger Blåkulla? Vi har kikat i Lant­mäteriets allmänna kartserier för att komma närmare svaret.

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter