Startsida - Statistiska centralbyrån
 • 30
  okt

  Arbetskraftskostnaderna ökade i augusti

  Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för augusti beräknats till 112,9 för arbetare och 116,3 för tjänstemän. Sedan augusti 2013 har arbetskraftskostnaden ökat med 3,0 procent för arbetare och 3,5 procent för tjänstemän.

 • 28
  okt

  Handelsnettot 1,4 miljarder kronor i september

  Varuexporten uppgick under september till 101,2 miljarder kronor och varuimporten till 99,8 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 1,4 miljarder kronor.

 • 28
  okt

  Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i september

  Försäljningsvolymen ökade med 2,8 procent i september jämfört med samma månad 2013. Dagligvaruhandeln ökade med 1,6 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,8 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

 • 28
  okt

  Producentpriserna sjönk i september

  Producentpriserna totalt sjönk med 0,3 procent mellan augusti och september. Under samma period sjönk även priserna på importmarknaden med 0,7 procent, på exportmarknaden med 0,6 procent samt på hemmamarknaden med 0,1 procent.

 • Fler statistiknyheter
 • Höstens stora opinions­mätning

  En dryg månad efter riksdagsvalet är det nu återigen dags för Sveriges största återkommande opinions­mätning, SCB:s Partisympati­undersökning, PSU. 

 • 84,52

  år är medel­livs­längden för kvinnor i Hallands län, vilket är högst i landet. Lägst medel­livs­längd har män i Norr­bottens län med 78,45 år.

 • Hur såg Sverige ut förr i tiden?

  Hitta fakta i vårt omfattande utbud av historisk statistik från början av 1800-talet och framåt. Vi digitali­serar fortlöpande tryckta statistik­publikationer från förr.

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter