Till innehåll på sidan

Populär statistik

Statistiknyheter

Publiceras måndag-fredag 09.30

 • 18 aug
  Företagens lager andra kvartalet 2017

  Statistiknyheten saknar uppgifter för varuhandelns lager då dessa uppgifter inte blir tillgängliga förrän på måndag. Detta påverkar totalerna för företagens lager. Statistiknyheten uppdateras med varuhandelns lager måndag 21/8 2017.

 • 18 aug
  37 600 påbörjade lägenheter under första halvåret

  Preliminärt påbörjades byggandet av cirka 37 600 lägenheter under första halvåret 2017. Det innebär en ökning med 22 procent jämfört med samma period 2016 då 30 776 lägenheter började byggas.

 • 18 aug
  Minskad invandring från Syrien under första halvåret

  Under januari 2017 översteg Sveriges befolkning 10 miljoner invånare. Vid halvårsskiftet den 30 juni 2017 var folkmängden 10 053 061 personer. Befolkningen har således ökat med 57 908 personer sedan årsskiftet. Ökningen berodde främst på ett högt invandringsöverskott och samtliga län förutom Norrbotten hade en ökad befolkning. Jämfört med första halvåret 2016 har invandringen ökat med 3 procent. Nästan var femte invandrare första halvåret 2017 var född i Syrien. Jämfört med första halvåret 2016 har dock invandringen av syrienfödda minskat med 15 procent.

 • 16 aug
  Försvagad USD minskade värdet på upplåningen i juli

  Den samlade svenska värdepappersskulden minskade under juli månad med 49 miljarder kronor, till 7 499 miljarder kronor. Minskningen berodde främst på en försvagning av USD gentemot SEK, vilket innebar att svenska skulder i USD förlorade 54 miljarder kronor i värde. En annan förklaring till minskningen är förfall av värdepapper denominerade i EUR och GBP samt försvagning av EUR gentemot SEK.

 • 15 aug
  Inflationstakten enligt KPI 2,2 procent

  Inflationstakten enligt KPI var 2,2 procent i juli (1,7 procent i juni). KPI steg med 0,5 procent från juni till juli 2017. Inflationstakten enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 2,4 procent i juli (1,9 procent i juni).

Fler statistiknyheter

Kommande statistik hos SCB

Fler planerade publiceringar

Nyckeltal för Sverige

Folkmängd 10 053 061

juni 2017

Inflationstakt 2,2 %

juli 2017

Konsumentprisindex 323,69

juli 2017

BNP, volymförändring (säsongrensad) 1,7 %

kvartal 2 2017 jämfört med föregående period

Fler nyckeltal

Uppgiftslämnare-ikonDeltar du i någon av våra undersökningar?

Som uppgiftslämnare är du avgörande för att vi ska kunna ta fram tillförlitlig statistik som underlag för beslut, debatt och forskning. Stort tack för att du är med!

Hjälp för

Statistikservice-ikonFrågor om statistik? Kontakta oss!

Välkommen att ringa eller skicka in din fråga till Statistikservice.

Vi hjälper dig vardagar 9.00–12.00, 13-16.00

 010-479 50 00

Använd vårt frågeformulär

Artiklar

Folksamling. Stor andel utrikes födda bland personer med enkla jobb

Drygt 5 procent av de sysselsatta har arbeten utan krav på särskild yrkesutbildning, så kallade enkla jobb. Nivån har varit densamma i över 30 år. Men gruppens sammansättning har förändrats – andelen kvinnor har minskat medan andelen som är födda utomlands har ökat.

Ung kvinna och ung man packar flyttlådor i en lastbil. Var tredje ung kvinna flyttade under 2016

Under 2016 flyttade över 1,2 miljoner personer inom Sverige. Det var särskilt vanligt att unga vuxna flyttade. Av alla kvinnor födda mellan 1991 och 1996 bytte drygt var tredje adress under 2016. De vanligaste flyttningarna är lokala och närmare två av tre ägde rum inom en kommun.

En vuxen håller ett barn i handen. Risk för att arbetslöshet går i arv

Ungdomar med arbetslösa föräldrar löper nästan 70 procent högre risk än andra att hamna utanför både arbetsmarknad och studier. Allra högst är risken i de tre storstadslänen, det vill säga Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

Fler artiklar

Aktuellt

God inledning på året

Utvecklingen för den svenska ekonomin har varit god under första halvåret i år. Såväl sysselsättningen som den ekonomiska tillväxten har visat positiva tecken och bidragit till att högkonjunkturen bitit sig fast.

Nya numret av SCB-Indikatorer

37 600

lägenheter började byggas under första halvåret 2017. Det är en ökning med 22 procent jämfört med samma period 2016.

Läs mer om påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter

Bättre att vara barn på 100 år

I början av 1900-talet var det bara 90 procent av barnen som fick uppleva sin 10-årsdag. Men barns hälsa har förbättrats mycket snabbt. Och utvecklingen fortsätter in i vår tid.

Bättre att vara barn på 100 år

Kalendarium

Hela kalendariet