Till innehåll på sidan

Populär statistik

Statistiknyheter

Publiceras måndag-fredag 09.30

 • 18 dec
  Svenska hushållens faktiska konsumtion ligger 10 procent över EU-snittet

  De svenska hushållens faktiska konsumtion per capita ligger 10 procent över genomsnittet för de 28 EU-länderna år 2016. Sverige ligger på tionde plats i Europa.

 • 18 dec
  Ökad upplåning i utländska valutor

  Den totala svenska skulden i räntebärande värdepapper denominerade i utländska valutor uppgick vid utgången av november till 3 627 miljarder kronor, en ökning med 45 miljarder kronor jämfört med oktober. Bakom denna ökning ligger främst värdepapper denominerade i euro och pund.

 • 15 dec
  Byggkostnaden steg med 2,6 procent på årsbasis

  Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 0,1 procent mellan oktober och november 2017. På årsbasis ökade faktorpriserna med 2,6 procent.

 • 15 dec
  De flesta invånare får oförändrad total kommunal skattesats 2018

  Den genomsnittliga totala kommunala skattesatsen blir oförändrad 2018 och uppgår till 32,12 procent. Skattesatsen förändras i 17 av landets 290 kommuner. I 13 kommuner höjs skattesatsen, medan den sänks för invånarna i fyra kommuner. De flesta invånarna får därmed en oförändrad total kommunal skattesats.

 • 15 dec
  Ökad bruttoregionprodukt i nästan alla län

  Nästan alla av Sveriges län visade volymmässiga ökningar av bruttoregionprodukten (BRP) för 2015. Stockholms län hade klart högst BRP per invånare, BRP per sysselsatt och disponibel inkomst per invånare. De fasta bruttoinvesteringarna ökade i sju av åtta riksområden.

Fler statistiknyheter

Kommande statistik hos SCB

Fler planerade publiceringar

Nyckeltal för Sverige

Folkmängd 10 103 843

oktober 2017

Inflationstakt enligt KPIF 2,0 %

november 2017 jämfört med samma period föregående år

Konsumentprisindex (KPI) 324,04

november 2017

BNP, volymförändring (säsongrensad) 0,8 %

kvartal 3 2017 jämfört med föregående period

Fler nyckeltal

Uppgiftslämnare-ikonDeltar du i någon av våra undersökningar?

Som uppgiftslämnare är du avgörande för att vi ska kunna ta fram tillförlitlig statistik som underlag för beslut, debatt och forskning. Stort tack för att du är med!

Hjälp för

Statistikservice-ikonFrågor om statistik? Kontakta oss!

Välkommen att ringa eller skicka in din fråga till Statistikservice.

Vi hjälper dig vardagar 9.00–12.00, 13-16.30

010-479 50 00

Fråga oss

Artiklar

Ovanligt många barn födda 2016

Antalet födda barn under 2016 var det högsta sedan 1993. Skälet till detta är framför allt att det finns många kvinnor i Sverige i fertil ålder just nu. Maj var förlossningsavdelningarnas mest hektiska månad.

C och MP samarbetar mest över blockgränserna

I landets kommunfullmäktige är blockpolitiken inte lika tydlig som i riksdagen. Centerpartiet och Miljöpartiet är de partier som i störst utsträckning ingår i olika blocköverskridande samarbeten på kommunnivå. Den enskilt vanligaste kombinationen är de fyra allianspartierna tillsammans med Miljöpartiet.

2 små barn på promenad 145 000 barn i Sverige har låg inkomststandard

Av alla barn i Sverige bor 7 procent i en familj med låg inkomststandard, vilket betyder att inkomsterna inte räcker till för de nödvändigaste levnadsomkostnaderna. Andelen är högre bland utrikes födda barn, särskilt bland dem som bott en kort tid i Sverige.

Fler artiklar

Aktuellt

SCB förändrar Partisympatiundersökningen

När Partisympatiundersökningens novembermätning presenterades den 5/12 redovisade SCB för första gången skattningar av valresultatet ”om det varit val idag”, för åtta regioner i Sverige.

SCB förändrar Partisympatiundersökningen

15

procent av kvinnorna åker längdskidor varje år, bland männen är det 17 procent.

Följ SCB:s julkalender

Investeringar driver tillväxten

Det som främst bidrog till uppgången av BNP tredje kvartalet var de fasta bruttoinvesteringarna. Att det är investeringar som driver utvecklingen är ett tecken på att det råder högkonjunktur.

Nya numret av SCB-Indikatorer