Startsida - Statistiska centralbyrån

På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 • 17
  dec

  Småhus är det vanligaste boendet

  Att bo i ett ägt småhus är den vanligaste boendeformen i Sverige. Den näst vanligaste är boende i hyresrätt i flerbostadshus. Det var 43 procent av hushållen som bodde i ägt småhus 2013 och 29 procent som bodde i hyresrätt i flerbostadshus. 20 procent av hushållen bodde i bostadsrätt i flerbostadshus .

 • 17
  dec

  Ökade medel till FoU inom universitet och högskola

  Satsningarna på forskning och utveckling (FoU) inom universitet och högskolor fortsatte att öka 2013. Utgifterna för FoU uppgick till 33,8 miljarder kronor, en ökning med 1,9 miljarder jämfört med 2011. Även antalet utförda FoU-årsverken, främst bland doktorander, ökade.

 • 16
  dec

  Minskad upplåning i penningmarknadsinstrument

  Vid utgången av november uppgick den samlade skulden i svenska räntebärande värdepapper till 6 628 miljarder kronor, vilket innebär en minskning med 25 miljarder kronor jämfört med oktober. Bakom minskningen låg förfall i penning­mark­nads­instrument. Dessa uppmättes till 48 miljarder kronor netto. Den utestående skuldstocken i obligationer ökade med 24 miljarder kronor, främst till följd av emissioner denominerade i kronor. Kronans värde har under november inte förändrats nämnvärt gentemot dollarn eller euron.

 • 16
  dec

  Den totala kommunalskatten höjs i 85 kommuner

  I 85 av landets 290 kommuner höjs den totala kommunal­skatten, medan den sänks i 3 kommuner. Den genom­snittliga kommunal­skatten ökar från 31,86 till 31,99 procent.

 • Fler statistiknyheter
 • Vikten av statistik

  - Statistik är grundbulten i vårt beslutsunderlag! Läs hela intervjun med förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick i vår kund­tidning Källa:SCB, som i senaste numret sätter fokus på ekonomi- och finans­statistik.

 • 3

  procent av Sveriges landyta består av öar. Flest öar finns i Norrbottens län.  

 • Hur många bor på Sveriges öar utan bro?

  58 av de öar i landet som saknar landförbindelse hade en befolkning större än 50 invånare år 2013. Flest invånare finns det på Gotland, följt av Hönö och Öckerö.