Till innehåll på sidan

Populär statistik

Statistiknyheter

Publiceras måndag-fredag 09.30

 • 21 mar
  Nya svenska medborgare från drygt 160 länder

  De två senaste åren har många utländska medborgare beviljats svenskt medborgarskap. Under 2017 blev 68 898 personer från mer än 160 länder nya svenska medborgare, vilket är en ökning med 14 procent jämfört med den tidigare rekordnoteringen från 2016. En stor del av ökningen kan förklaras av de senaste årens stora invandring från Syrien. De syriska medborgarna var den största gruppen som fick svenskt medborgarskap, 8 635 personer, vilket är nästan en fördubbling jämfört med året innan.

 • 20 mar
  Skulderna fortsatte att öka i privat sektor

  Hushåll och icke-finansiella bolag ökade sina lån i monetära finansinstitut med 57 respektive 30 miljarder under det fjärde kvartalet 2017. Upplåning via räntebärande värdepapper har blivit en allt viktigare finansieringsform för icke-finansiella bolag och har successivt ökat på årsbasis under de senaste åren.

 • 16 mar
  Fortsatt ökad upplåning i obligationer

  Upplåningen i räntebärande värdepapper ökade under februari med 189 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 7 854 miljarder kronor. Den totala upplåningen består främst av obligationer till ett värde av 6 622 miljarder kronor. En ökning med 175 miljarder kronor jämfört med föregående månad.

 • 15 mar
  Byggkostnaden ökade med 2,7 procent på årsbasis

  Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 0,4 procent mellan januari och februari 2018. På årsbasis har faktorpriserna höjts med 2,7 procent.

 • 15 mar
  Bra fart i Sveriges ekonomi

  BNP-tillväxten tilltog något fjärde kvartalet då ekonomin växte i en något snabbare takt än genomsnittet de senaste fem åren. Tillväxten lyftes framförallt av exporten. De fasta bruttoinvesteringarna, som tidigare dragit upp tillväxten, sjönk däremot under kvartalet. Hushållens konsumtion fortsatte att stiga och är den enda del av försörjningsbalansen som bidragit positivt till tillväxten varje kvartal det senaste året.

Fler statistiknyheter

Kommande statistik hos SCB

Fler planerade publiceringar

Nyckeltal för Sverige

Folkmängd 10 128 320

januari 2018

Inflationstakt enligt KPIF 1,7 %

februari 2018 jämfört med samma period föregående år

Konsumentprisindex (KPI) 324,87

februari 2018

BNP, volymförändring (säsongrensad) 0,9 %

kvartal 4 2017 jämfört med föregående period

Fler nyckeltal

Uppgiftslämnare-ikonDeltar du i någon av våra undersökningar?

Som uppgiftslämnare är du avgörande för att vi ska kunna ta fram tillförlitlig statistik som underlag för beslut, debatt och forskning. Stort tack för att du är med!

Hjälp för

Statistikservice-ikonFrågor om statistik? Kontakta oss!

Välkommen att ringa eller skicka in din fråga till Statistikservice.

Vi hjälper dig vardagar 9.00–12.00, 13–16.30

010-479 50 00

Fråga oss

Artiklar

Majoriteten av eleverna på gymnasiet arbetar

En majoritet, eller 65 procent, av de svenska gymnasieeleverna arbetar. Det vanligaste är sommarjobb, men en fjärdedel av eleverna på gymnasiet arbetar hela året. Många arbetar inom hotell- och restaurangbranschen.

Arbete i linje med utbildningen vanligare bland examinerade

De högskolestudenter som avslutat sin utbildning med examen har i större utsträckning arbete efter utbildningen och arbetet överensstämmer också i högre grad med det område utbildningen varit inriktad mot. En större andel bland de som har ett arbete som överensstämmer med utbildningen är också nöjda med sitt arbete.

Brist på gymnasialt yrkesutbildade även om 20 år

Tillgången på arbetskraft med yrkesinriktad gymnasial utbildning väntas inte kunna möta den framtida efterfrågan. För de utbildningsgrupper som arbetsgivarna redan idag har svårt att rekrytera finns därmed risk för att dagens brist förvärras. Samtidigt som efterfrågan på gymnasialt yrkesutbildade ökar riskerar det bli ännu svårare att hitta behöriga yrkeslärare.

Fler artiklar

Aktuellt

Stark export lyfte BNP fjärde kvartalet

Den svenska ekonomin avslutade 2017 förhållandevis starkt efter en kraftig uppgång för exporten. Investeringarna som tidigare varit drivande för tillväxten dämpades däremot något.

Nya numret av SCB-Indikatorer

480 000

personer fått brev från SCB om att delta i den stora Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som görs av Brottsförebyggande rådet och Nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” som görs av Folkhälsomyndigheten.  

Läs mer om SCB:s stora insamling

Lokalt demokratiarbete vanligt i kommunerna

Medborgarförslag, medborgarråd, medborgar­dialog och medborgar­undersökningar är vanligt förekommande i kommunerna.

Läs mer om demokratistatistik

Kalendarium

 • 08 maj
  Regional utveckling 2018

  Plats: Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm

  När: 8 maj 2018

  Sista anmälningsdag: 26 april

Hela kalendariet