Startsida - Statistiska centralbyrån
 • 21
  nov

  Industrin minskar sina investeringar

  Trenden med ökade investeringar för industriföretagen tycks nu vara bruten. Enligt oktobers investeringsenkät planerar de att investera 51,9 miljarder kronor under 2014. Det är en minskning med 10 procent jämfört med ifjol. Företagen ser dock ljust på framtiden , en liten ökning i investeringsvolymen väntas nästa år då företagen uppskattas investera 54,3 miljarder.

 • 20
  nov

  Fortsatt ökning av kostnaden för förskolan

  De totala kostnaderna för utbildningsväsendet ökade med 6 procent under perioden 2009–2013. Kostnaderna för förskolan ökade med 17 procent under samma period. Antalet inskrivna barn ökade med 10 procent.

 • 20
  nov

  Antalet påbörjade lägenheter ökade med 23 procent

  Preliminärt påbörjades byggandet av cirka 25 900 lägenheter under de tre första kvartalen 2014. Det innebär en ökning med 23 procent jämfört med samma period 2013 då 21 067 lägenheter började byggas.

 • 20
  nov

  Marginella minskningar av koldioxidutsläpp inom näringslivet

  Mellan 2008 och 2012 har intensiteten utsläpp per miljoner kronor sjunkit marginellt för nästan alla branscher som har en märkbar påverkan på koldioxidutsläppen. Detta medför att mindre mängd utsläpp av koldioxid sker vid produktion och tillverkning.

 • Fler statistiknyheter
 • Norden i siffror

  Nu finns statistik om de fem nordiska länderna samt Färöarna, Grönland och Åland, sammanställd i Nordisk statistisk årsbok 2014. Du kan ladda ner den gratis från vår webbplats.

 • 8,9

  procent av Sveriges BNP går till hälso- och sjukvård. Danmark lägger ner mest pengar i Norden på hälso- och sjukvård, 10,5 procent av BNP. Läs mer i Nordisk statistisk årsbok.

 • Höstens stora opinions­mätning

  En dryg månad efter riksdagsvalet är det nu återigen dags för Sveriges största återkommande opinions­mätning, SCB:s Partisympati­undersökning, PSU. 

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter