• 21
  aug

  Sysselsättningen ökar

  Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 982 000 i juli 2014, icke säsongrensat. Det är en ökning med 77 000 personer jämfört med juli 2013. Antalet arbetslösa var 380 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,1 procent. Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 98,9 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en stor ökning av antalet sysselsatta samt en arbetslöshet på 7,9 procent.

 • 21
  aug

  Efterfrågan på arbetskraft inom handeln ökade

  Antalet lediga jobb inom handeln ökade med 50,4 procent under det andra kvartalet 2014 jämfört med samma kvartal föregående år. Totalt fanns det 9 000 lediga jobb i branschen. Även antalet anställda och lönesummorna ökade inom handeln.

 • 21
  aug

  Knappt 20 000 lägenheter påbörjade under första halvåret

  Preliminärt påbörjades byggandet av cirka 19 700 lägenheter under första halvåret i år. Det innebär en ökning med 35 procent jämfört med samma period 2013 då 14 578 lägenheter började byggas.

 • 20
  aug

  Totala fondförmögenheten ökade

  Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade fonder var vid utgången av det andra kvartalet 2 517 miljarder kronor. Det är en ökning jämfört med föregående kvartal med totalt 261 miljarder. Det kan främst förklaras av att ett flertal utlandsregistrerade fonder har blivit svenskregistrerade. Totalt flyttades omkring 130 miljarder.

 • Fler pressmeddelanden
 • Därför höjs Sveriges BNP med 5 procent

  Nationalräkenskaperna bjuder in till ett seminarium på tisdag den 2 september som handlar om effekterna av anpassningen av de svenska nationalräkenskaperna till EU:s nya regelverk ENS 2010.

 • 6

  procent bland högutbildade män och kvinnor lyssnar på talböcker varje vecka.

 • Ny biträdande generaldirektör

  Generaldirektör Stefan Lundgren har fattat beslut om att förordna Helen Stoye som biträdande generaldirektör för SCB. Hon kommer närmast från Pensions­myndighetens utvecklings­avdelning.

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter