På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Statistiknyheter

Publiceras måndag-fredag 09.30

 • 26
  apr

  Försäljningen av kväve i nivå med de senaste två gödselåren

  Försäljningen av kväve i mineralgödsel uppgick gödselåret 2015/16 till 186 000 ton, vilket är i nivå med de senaste två gödselåren. För fosfor uppgick försäljningen till 13 100 ton, vilket är en ökning med 600 ton (5 procent) jämfört med föregående år.

 • 26
  apr

  Var femte kvinna har avstått från att gå ut på kvällen

  Mer än var femte kvinna, eller 23 procent, har någon gång under året avstått från att gå ut på kvällen på grund av oro för att bli överfallen eller hotad. För män är motsvarande siffra 6 procent.

 • 25
  apr

  Fortsatt ökning av sysselsättningen

  Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 963 000 i mars 2017, icke säsongrensat. Det var en ökning med 131 000 jämfört med mars 2016. Antalet arbetslösa uppgick till 362 000, en minskning med 44 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,8 procent, en minskning med 0,9 procentenheter. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 164,3 miljoner per vecka, kalenderkorrigerat var det en ökning med 2,6 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt en minskning av arbetslösheten vilken uppgick till 6,6 procent.

 • 20
  apr

  Värdepappersupplåningen fortsätter att öka

  Det sammanlagda värdet på den svenska utestående värdepappersskulden ökade under mars med 29 miljarder kronor och uppgick vid månadens slut till 7 613 miljarder kronor. Bakom ökningen låg främst värdepapper denominerade i kronor och pund.

 • 20
  apr

  Knappt 4,8 miljoner bostäder i landet

  Antalet bostadslägenheter uppgick 2016-12-31 till 4 795 717. Dessa fördelas på 2 053 665 lägenheter (43 procent) i småhus, 2 424 113 lägenheter (51 procent) i flerbostadshus, 239 002 lägenheter (5 procent) i specialbostäder samt 78 937 (2 procent) i övriga hus.

 • Fler statistiknyheter

Kommande statistik

Nyckeltal för Sverige Fler nyckeltal

Lämna uppgifter

Deltar du i någon av våra undersökningar?

Som uppgiftslämnare är du avgörande för att vi ska kunna ta fram tillförlitlig statistik som underlag för beslut, debatt och forskning. Stort tack för att du är med!

Hjälp för

Statistikservice

Statistikservice Frågor om statistik? Kontakta oss!

Välkommen att ringa eller skicka in din fråga till Statistikservice.

Vi hjälper dig vardagar 9.00–12.00, 13-16.30

 010-479 50 00

Artiklar Fler artiklar

Nyheter och pressmeddelanden Fler nyheter och pressmeddelanden

 • Delar av SCB ska flyttas till Örebro

  Regeringen kommer att ge SCB i uppdrag att flytta delar av sin verksamhet till Örebro. Vid uppdragets slut ska myndighetens stabs- och stödfunktioner i huvudsak utgå från Örebro. Flytten ska vara genomförd 30 april 2018. 

 • 53

  procent av Sveriges befolkning bor i småhus.

   

 • Vad kostade det att bygga ett hus 1975?

  I deklarationstider används ofta denna tabell som visar byggnads­kostnad för gruppbyggda småhus i riket.