Startsida - Statistiska centralbyrån

På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 • 23
  apr

  Knappt 4,7 miljoner bostäder i landet

  Antalet bostadslägenheter uppgick 2014-12-31 till 4 669 081. Dessa fördelas på 2 007 664 lägenheter (43 procent) i småhus,
  2 356 831 lägenheter (50 procent) i flerbostadshus, 226 731 lägenheter (5 procent) i specialbostäder samt 77 855 (2 procent) i övriga hus.

 • 23
  apr

  Fler lägenheter genom ombyggnad av befintliga hus

  Under 2014 tillkom 2 333 lägenheter genom ombyggnad av flerbostadshus. Det är en ökning på 35 procent jämfört med året innan då tillskottet av lägenheter var 1 725. Ombyggnaderna består till 81 procent av lokaler som byggs om till lägenheter.

 • 21
  apr

  Antalet anställda ökade med 65 000

  Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år ökade med 66 000 till 4 767 000 i mars 2015, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa var 414 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,0 procent. Antalet arbetade timmar uppgick till 159,4 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet sysselsatta samt en arbetslöshet på 7,7 procent.

 • 20
  apr

  Fortsatt ökad värdepappersupplåning

  Vid utgången av mars 2015 uppgick det sammanlagda värdet av den svenska räntebärande värdepappersskulden till 7 004 miljarder kronor (mdkr). Det är en ökning med 81 mdkr sedan februari 2015 varav 42 mdkr i SEK och resterande 39 mdkr i utländsk valuta.

 • Fler statistiknyheter
 • Nationalräkenskaperna får ny chef på SCB

  Ylva Hedén Westerdahl har till­förordnats som ny avdelnings­chef för National­räkenskaperna på Statistiska central­­byrån. Hon arbetar idag på Finans­departementet som prognos­chef.

 • 7

  av tio företagare var män år 2013. Män och kvinnor är ofta verksamma i olika branscher.


  Arbetskraftsundersökningarna AKU

 • Vad kostade det att bygga ett hus 1975?

  I deklarationstider används ofta denna tabell som visar byggnads­kostnad för gruppbyggda småhus i riket.