Till innehåll på sidan

Populär statistik

Statistiknyheter

Publiceras måndag-fredag 09.30

 • 22 aug
  Ökat kapacitetsutnyttjande i industrin

  Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 0,5 procentenheter under det andra kvartalet 2017 jämfört med det första kvartalet 2017, i säsongrensade tal.

 • 22 aug
  Fondförmögenheten fortsätter att öka

  Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade investeringsfonder uppgick vid utgången av juni 2017 till 3 604 miljarder kronor. Det är en ökning med 82 miljarder kronor sedan föregående kvartal jämfört med en ökning på 177 miljarder kronor kvartalet innan. Hushållens direktägda fondförmögenhet bidrog till ökningen med 12 miljarder kronor.

 • 21 aug
  Företagens lager minskade andra kvartalet 2017

  Svenska företags lager minskade med 4,8 miljarder kronor i fasta priser under andra kvartalet. Minskningen motsvarar en nedgång med 1,0 procent i volym.

 • 18 aug
  37 600 påbörjade lägenheter under första halvåret

  Preliminärt påbörjades byggandet av cirka 37 600 lägenheter under första halvåret 2017. Det innebär en ökning med 22 procent jämfört med samma period 2016 då 30 776 lägenheter började byggas.

 • 18 aug
  Minskad invandring från Syrien under första halvåret

  Under januari 2017 översteg Sveriges befolkning 10 miljoner invånare. Vid halvårsskiftet den 30 juni 2017 var folkmängden 10 053 061 personer. Befolkningen har således ökat med 57 908 personer sedan årsskiftet. Ökningen berodde främst på ett högt invandringsöverskott och samtliga län förutom Norrbotten hade en ökad befolkning. Jämfört med första halvåret 2016 har invandringen ökat med 3 procent. Nästan var femte invandrare första halvåret 2017 var född i Syrien. Jämfört med första halvåret 2016 har dock invandringen av syrienfödda minskat med 15 procent.

Fler statistiknyheter

Kommande statistik hos SCB

Fler planerade publiceringar

Nyckeltal för Sverige

Folkmängd 10 053 061

juni 2017

Inflationstakt 2,2 %

juli 2017

Konsumentprisindex 323,69

juli 2017

BNP, volymförändring (säsongrensad) 1,7 %

kvartal 2 2017 jämfört med föregående period

Fler nyckeltal

Uppgiftslämnare-ikonDeltar du i någon av våra undersökningar?

Som uppgiftslämnare är du avgörande för att vi ska kunna ta fram tillförlitlig statistik som underlag för beslut, debatt och forskning. Stort tack för att du är med!

Hjälp för

Statistikservice-ikonFrågor om statistik? Kontakta oss!

Välkommen att ringa eller skicka in din fråga till Statistikservice.

Vi hjälper dig vardagar 9.00–12.00, 13-16.00

 010-479 50 00

Använd vårt frågeformulär

Artiklar

En gravplats Flest dödsfall i januari och december

Under 2016 dog totalt 90 982 personer i Sverige, 46 561 kvinnor och 44 121 män. Det var i nivå med 2015. Antalet avlidna var som högst i januari och december då det i genomsnitt dog drygt 270 personer per dag. Jämfört med 2015 dog färre under första halvåret, men fler under andra halvåret.

Folksamling. Stor andel utrikes födda bland personer med enkla jobb

Drygt 5 procent av de sysselsatta har arbeten utan krav på särskild yrkesutbildning, så kallade enkla jobb. Nivån har varit densamma i över 30 år. Men gruppens sammansättning har förändrats – andelen kvinnor har minskat medan andelen som är födda utomlands har ökat.

Ung kvinna och ung man packar flyttlådor i en lastbil. Var tredje ung kvinna flyttade under 2016

Under 2016 flyttade över 1,2 miljoner personer inom Sverige. Det var särskilt vanligt att unga vuxna flyttade. Av alla kvinnor födda mellan 1991 och 1996 bytte drygt var tredje adress under 2016. De vanligaste flyttningarna är lokala och närmare två av tre ägde rum inom en kommun.

Fler artiklar

Aktuellt

God inledning på året

Utvecklingen för den svenska ekonomin har varit god under första halvåret i år. Såväl sysselsättningen som den ekonomiska tillväxten har visat positiva tecken och bidragit till att högkonjunkturen bitit sig fast.

Nya numret av SCB-Indikatorer

37 600

lägenheter började byggas under första halvåret 2017. Det är en ökning med 22 procent jämfört med samma period 2016.

Läs mer om påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter

Bättre att vara barn på 100 år

I början av 1900-talet var det bara 90 procent av barnen som fick uppleva sin 10-årsdag. Men barns hälsa har förbättrats mycket snabbt. Och utvecklingen fortsätter in i vår tid.

Bättre att vara barn på 100 år

Kalendarium

Hela kalendariet