• 25
  jul

  Handelsnettot 5,2 miljarder kronor i juni

  Varuexporten uppgick under juni till 95,6 miljarder kronor och varuimporten till 90,4 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 5,2 miljarder kronor.

 • 25
  jul

  Tillväxttakten för hushållens lån ökade

  I juni hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 5,4 procent. Det innebär att tillväxttakten ökade jämfört med maj då den var 5,3 procent. Bostadslånen som utgör den största delen av hushållens lån uppvisade en tillväxttakt på 5,7 procent, vilket är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med maj.

 • 25
  jul

  Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i juni

  Försäljningsvolymen ökade med 3,3 procent i juni jämfört med samma månad 2013. Dagligvaruhandeln ökade med 0,4 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 5,9 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

 • 24
  jul

  Ökning av antalet anställda

  Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 870 000 i juni 2014, icke säsongrensat. Det är en ökning med 54 000 personer jämfört med juni 2013. Antalet arbetslösa var 493 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 9,2 procent. Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 144,6 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet sysselsatta samt en arbetslöshet på 8,0 procent.

 • Fler pressmeddelanden
 • Här hittar du kalla och varma bad

  Temperaturerna i vattnet vid landets badplatser varierar stort. Med hjälp av SCB:s badplatskarta kan du se var du kan ta de ljumma baden i norr och de svalkande doppen i södra Sverige.

 • 38

  grader är den högsta temperatur som uppmätts i Sverige. Det skedde i Ultuna i Uppland år 1933 och i Mållilla i Småland 1947.

 • Pressträff om BNP snabbversion

  SCB bjuder in till en pressträff den 30 juli i samband med publiceringen av de preliminära Nationalräkenskaperna för andra kvartalet 2014.

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter