Till innehåll på sidan

Analyser och statistik om befolkningens utbildning

Nästa publicering: 2017-12-13

Här presenteras statistik inom statistikområdet Befolkningens utbildning som fördjupar den officiella statistiken på området. Statistiken handlar om befolkningens utbildning, olika utbildningsgruppers övergång till och ställning på arbetsmarknaden samt nya frågeställningar på området som är aktuella i samhällsdebatten. Rapporterna publiceras främst i rapportserien Temarapporter.

Statistiknyheter

Gymnasieutbildning avgörande för etablering på arbetsmarknaden

2017-04-28

En fullföljd gymnasieutbildning är avgörande för etableringen på arbetsmarknaden, visar en uppföljning av samtliga ungdomar födda 1991–1995. Men det är långt ifrån alla ungdomar som avslutar gymnasieutbildningen med slutbetyg eller examen. Särskilt svårt att nå slutbetyg eller examen var det för unga med svaga resultat från grundskolan och för nyinvandrade ungdomar.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Unga utanför? – Så har det gått på arbetsmarknaden för 90-talister utan fullföljd gymnasieutbildning Rapport 2017-04-28
Sjuksköterskor utanför yrket Rapport 2017-02-07
Lärare utanför yrket Rapport 2017-02-07
Internationell rörlighet för utbildning bland unga i Sverige Rapport 2017-02-06
Tema: Utbildning 2012:2 Tiden mellan gymnasieskolan och universitetet/högskolan Rapport 2012-04-11
Lärarförsörjningen 2004 SM 2005-05-31
Lärarnas arbetsmarknad 2004 SM 2005-05-31
Nybörjare i komvux SM 2003-12-16
Forskarexaminerades arbetsmarknad SM 2003-12-12
Vuxnas lärande 2003 Rapport 2003-12-08
Vuxnas lärande 2002 SM 2003-11-07

Artiklar

Man och kvinna blåser glas
Minskat intresse för gymnasiets yrkesprogram

2017-10-04

I samband med gymnasiereformen som genomfördes år 2011 minskade andelen unga som söker till ett yrkes­program kraftigt. Minskningen är störst bland de som redan innan reformen i mindre utsträckning sökte yrkesprogram, exempelvis unga som har höga betyg och unga vars föräldrar har höga inkomster. 

Utbildning, Barn

Gymnasieelever som sitter på en bänk
3 av 10 tar inte examen från gymnasieskolan

2017-10-04

En fullföljd gymnasieutbildning är avgörande för etableringen på arbetsmarknaden. Men långt ifrån alla avslutar gymnasiet med examen. Ungdomarna själva anger främst skoltrötthet som orsak till att de inte fullföljde gymnasiet.

Skola, Utbildning

En buss.
Vanligare pendla till friskola

2017-06-09

I Stockholms län är det vanligare än i andra delar av landet att elever går i en skola utanför sin hemkommun. Dessa så kallade pendlare har vanligtvis ett längre avstånd till sin skola än de som går i hemkommunen. Men avståndet till skolan kan vara långt också för de som bor och går i skolan i samma kommun.

Barn, Regionalt, Skola

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Unga utanför? Så har det gått på arbetsmarknaden för 90-talister utan fullföljd gymnasieutbildning
Internationell rörlighet för utbildning bland unga i Sverige
Forskarexaminerades arbetsmarknad
Lärarförsörjningen
Nybörjare i komvux
Tiden mellan gymnasieskolan och universitetet/högskolan
Vuxnas lärande

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Unga utanför? Så har det gått på arbetsmarknaden för 90-talister utan fullföljd gymnasieutbildning
Forskarexaminerades arbetsmarknad
Lärarförsörjningen
Nybörjare i komvux
Tiden mellan gymnasieskolan och universitetet/högskolan
Vuxnas lärande
Statistikens detaljerade innehåll

Har du frågor om statistiken?

Sinisa Sauli

Telefon
010-479 62 15
E-post
sinisa.sauli@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0549