Till innehåll på sidan

Forskning och utveckling i internationella företag

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-09-28

Statistiken belyser omfattningen och förändringen av den forskning och utveckling (FoU) som bedrivs i Sverige och utomlands av de 20–30 största svenskägda koncernerna. Statistiken belyser även samtliga internationella företags FoU i Sverige.

För den här statistiken ansvarar:
Tillväxtanalys

Hitta på sidan

Rapporter

Titel Typ Datum
Forskning och utveckling i internationella företag 2019 Rapport 2021-10-08
Forskning och utveckling i internationella företag 2017 Rapport 2019-05-23
Forskning och utveckling i internationella företag 2015 Rapport 2017-05-18

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Tillväxtanalys

Telefon
010-447 44 00
E-post
info@tillvaxtanalys.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/nv1504