Till innehåll på sidan

Internationella företag

Undersökningar om Internationella företag

Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet

Statistikansvarig myndighet: Tillväxtanalys

Statistiken omfattar svenskägda koncerner i Sverige som har minst ett dotterbolag i utlandet. Uppgifter som redovisas är antal koncerner, omsättning samt antal anställda efter bransch och etableringsland.

Anställda, Företag, Omsättning, Internationella företag

Utländska företag

Statistikansvarig myndighet: Tillväxtanalys

Statistiken visar omfattningen och förändringen i det utländska ägandet av företag, filialer och arbetsställen i Sverige.

Anställda, Företag, Internationella företag

Forskning och utveckling i internationella företag

Statistikansvarig myndighet: Tillväxtanalys

Statistiken belyser omfattningen och förändringen av den forskning och utveckling (FoU) som bedrivs i Sverige och utomlands av de 20–30 största svenskägda koncernerna. Statistiken belyser även samtliga internationella företags FoU i Sverige.

Forskning och utveckling, Internationella företag