Till innehåll på sidan

Komvux som särskild utbildning: elever per 15 oktober

Sveriges officiella statistik

Statistiken visar antal elever fördelat på kön och studienivå, antal elever födda i Sverige och utomlands samt gruppstorlek och antalet studietimmar per vecka.

För den här statistiken ansvarar:
Skolverket

Hitta på sidan

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0110