Till innehåll på sidan

Studieskulder och inbetalning av studiestöd

Sveriges officiella statistik

Statistik om studieskulder och inbetalning av studiestöd publiceras i en databas på CSN:s (Centrala studiestödsnämnden) webbplats. Här finns uppgifter för många år tillbaka, vissa ända från 2009. Äldre statistik (från 1965) finns i pdf-format.

Databasen rymmer bland annat uppgifter om skulder, inbetalningar, avskrivningar, återkrav, nedsättning av årsbelopp och kronofogdekrav kopplat till studiestöd. I länken till CSN:s webbplats hittar du officiell statistik om studiestöd.

För den här statistiken ansvarar:
Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Hitta på sidan

Har du frågor om statistiken?

Centrala studiestödsnämnden (CSN)

E-post
registrator@csn.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0402