Till innehåll på sidan

Studiestöd

Undersökningar om Studiestöd

Beviljning av studiestöd

Statistikansvarig myndighet: Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Statistiken ger information om studerande som har olika former av studiestöd.

Gymnasieskola, Studenter, Universitet och högskola, Vuxenutbildning, Studiestöd

Återbetalning av studiestöd

Statistikansvarig myndighet: Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Statistiken ger information om låntagarna och skuldstorlekar för studielånen samt återkrav av studiestöd.

Tillgångar och skulder, Studiestöd