Till innehåll på sidan

Studiestöd

Undersökningar om Studiestöd

Utbetalning och beviljning av studiestöd

Statistikansvarig myndighet: Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Statistiken ger information om studerande som har olika former av studiestöd och om utländska medborgares grundläggande rätt till studiestöd från CSN. Statistiken och kvalitetsdeklarationer redovisas på CSN:s webbplats.

Gymnasieskola, Studenter, Universitet och högskola, Vuxenutbildning, Studiestöd

Studieskulder och inbetalning av studiestöd

Statistikansvarig myndighet: Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Statistiken ger information om låntagarna och skuldstorlekar för studielånen samt återkrav och inbetalning av studiestöd. Statistiken och kvalitetsdeklarationer redovisas på CSN:s webbplats.

Tillgångar och skulder, Studiestöd