Till innehåll på sidan

Högutbildade utrikes födda

Sveriges officiella statistik

Högutbildade utrikes födda är en enkätundersökning som har genomförts 2004, 2009, 2015 och 2018. Syftet med undersökningen var att kartlägga situationen på arbetsmarknaden för högutbildade utrikes födda, i vilken omfattning de arbetar och i vilken mån det arbetet motsvarar deras utbildning.

Statistiknyheter

Högst andel matchade inom Hälso- och sjukvård och Naturvetenskap bland högutbildade utrikes födda

2023-03-29

Bland högutbildade utrikes födda som huvudsakligen förvärvsarbetade under 2020 hade åtta av tio ett yrke som helt matchade utbildningen bland personer med en utbildning inom Hälso- och sjukvård och Naturvetenskap där den högsta andelen matchade fanns. Studien avser invandrade under 2008–2019.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Arbetsmarknaden 2020 för högutbildade utrikes födda Rapport 2023-03-29
Arbetsmarknaden 2018 för högutbildade utrikes födda Rapport 2019-03-13
Tema: Arbetsmarknaden 2015 för högutbildade utrikes födda Rapport 2016-05-11

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Tomas Westling

Telefon
010-479 61 78
E-post
tomas.westling@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0529