Till innehåll på sidan

Hushållens ekonomi allmän statistik

Nästa publicering: 2020-03-27

Statistiken visar antal helårspersoner i åldrarna 20–64 år som försörjs med sociala ersättningar och bidrag, såsom sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet och ekonomiskt bistånd. Här finns även information om förskole- och fritidshemstaxor samt äldreomsorgstaxor per kommun.

Statistiknyheter

Antal personer försörjda med sociala ersättningar och bidrag 2018

2019-05-17

Antalet helårspersoner som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag minskade med 4,4 procent år 2018. Det totala antalet var 772 275 helårspersoner, vilket motsvarar 13,3 procent av befolkningen i arbetsför ålder. Det är stora skillnader mellan olika delar i landet. Andelen var lägst i pendlingskommuner nära en storstad, 9,8 procent och högst i landsbygdskommuner, 17,0 procent.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Fördjupad information

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/he0000