Till innehåll på sidan

Jämställdhet

Undersökningar om Jämställdhet

Jämställdhetsbonus

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Statistiken visar antal beviljade individer, antal utbetalda nettodagar och utbetalt belopp fördelat på ålder och län.

Inkomst, Jämställdhet, Socialförsäkring, Föräldrar

Tidsanvändningsundersökningen

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken ger en bild av människors vardagsliv och visar hur befolkningen fördelar sin tid på olika aktiviteter, som fritids- och hemarbetsaktiviteter. Statistiken visar skillnader i kvinnors och mäns tidsanvändning, men också hur tidsanvändningen varierar i livets olika faser.

Fritid, Jämställdhet, Kvinnor och män, Tidsanvändning, Välfärd

Jämställdhetsstatistik

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Jämställdhetsstatistik är statistik som beskriver samhällsutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. Statistiken visar situationen för kvinnor och män, flickor och pojkar, inom ett stort antal områden.

Jämställdhet