Till innehåll på sidan

Lager

Undersökningar om Lager

Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar

Företagens lager har ersatt undersökningarna Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar och Industrins lager från och med referensperiod 2021K2.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Företagsekonomi Lager

Industrins lager

Företagens lager har ersatt undersökningarna Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar och Industrins lager från och med referensperiod 2021K2.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Företagsekonomi Industri Lager