Till innehåll på sidan

Arbetsställen

Undersökningar om Arbetsställen

Företagsdatabasen (FDB)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Företagsdatabasen (FDB) är ett register över samtliga företag, myndigheter, organisationer och deras arbetsställen. FDB har en central roll som urvalsram och samordningsinstrument för statistikproduktionen inom SCB. Detta gäller framförallt för den ekonomiska statistiken. FDB är också ett basregister i SCB:s registersystem. SCB har enligt riksdagsbeslut sedan 1963 i uppdrag att föra ett register över företag och deras arbetsställen.

Arbetsställen, Företag, SNI

Regional omsättningsstatistik

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar omsättning per bransch och region och tas fram på uppdrag av exempelvis analysföretag och kommuner. Omsättningsuppgifterna baseras på uppgifter i MOMS-registret som med hjälp av information från Företagsregistret har fördelats ut på företagets arbetsställen. Region kan exempelvis vara kommun eller län, men även andra indelningar kan göras.

Arbetsställen, Försäljning, Handel, Omsättning, Moms