Till innehåll på sidan

Pendling

Undersökningar om Pendling

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

Statistiken visar sysselsättning, pendling och personal- och näringsstruktur. Den visar också händelser och flöden på arbetsmarknaden. Statistiken är totalräknad och kan brytas ner på låg regional nivå eller utifrån de anställdas egenskaper; till exempel kön, utbildning och ålder.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Anställda Arbete Företag Pendling Sysselsatta