Till innehåll på sidan

Rivning

Undersökningar om Rivning

Ombyggnad och rivning av flerbostadshus

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar nettoförändringar av antalet lägenheter i flerbostadshus. Med nettoförändring menas ombyggnader där lägenhetsantalet eller lägenhetstyper ändrats, till exempel genom inredning av vind till lägenhet, sammanslagning/delning av lägenheter eller där lokal byggs om till lägenhet eller tvärtom.

Bostäder, Byggande, Fastigheter, Lägenheter, Ombyggnad, Rivning