Till innehåll på sidan

Stödundervisning

Undersökningar om Stödundervisning

Elevpaneler för longitudinella studier

Undersökningen har genomförts sedan början av 1980-talet och följer ett urval av elever genom grundskolan från och med årskurs 3. Statistiken visar bland annat deltagande i stödundervisning och åldersintegrerad undervisning efter kön, typ av skolhuvudman och skolår.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Elever Grundskola Modersmål Stödundervisning