Till innehåll på sidan

Utlåning

Undersökningar om Utlåning

Folkbiblioteksstatistik

Statistiken visar verksamheten vid kommunbiblioteken. Sedan 2014 görs inte undersökningen längre. Den har ersatts av undersökningen Offentligt finansierade bibliotek.

Statistikansvarig myndighet: Kungliga biblioteket (KB)

Etiketter: Bibliotek Utlåning Folkbibliotek