Till innehåll på sidan

Missbruk och beroende

Undersökningar om Missbruk och beroende

Statistik om insatser till vuxna personer med missbruk och beroende

Statistiken visar insatser avseende bistånd för boende, individuellt behovsprövade öppna insatser, frivillig institutionsvård, familjehemsvård och tvångsvård på institution för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Omsorg Missbruk och beroende Socialtjänst

Statistik om förvaltningsrättsbeslut enligt LVM

Statistik över socialtjänstens insatser för vuxna personer med missbruk- och beroendeproblem.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Missbruk och beroende Socialtjänst

Statistik om missbrukarvård enligt LVM

Statistiken visar socialtjänstens insatser för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Missbruk och beroende Socialtjänst