Till innehåll på sidan

Kulturmiljövård

Undersökningar om Kulturmiljövård

Kulturmiljöstatistik

Statistiken innehåller uppgifter om bland annat skyddade byggnader och fornlämningar.

Statistikansvarig myndighet: Myndigheten för kulturanalys

Etiketter: Kulturmiljö Kulturmiljövård