Till innehåll på sidan

Betyg

Artiklar om Betyg

Socioekonomiska faktorer kan påverka högstadieelevers meritvärde

Elevers förutsättningar att få höga betyg i grundskolan kan se väldigt olika ut. Det kan dels bero på olika socioekonomiska faktorer, till exempel föräldrarnas utbildningsnivå.

Betyg, Skola, Utbildning

Drygt hälften läser moderna språk på gymnasiet

Över hälften av alla ungdomar som avslutat gymnasieskolan 2016/17 har läst ett främmande språk utöver engelska. Det är en högre andel kvinnor som läser ämnet moderna språk.

Betyg, Examen, Gymnasieskola, Skola