Till innehåll på sidan

Betyg

Undersökningar om Betyg

Gymnasieungdomars studieintresse

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Undersökningen har genomförts sedan läsåret 1992/93 och dess fokus är intresset för att börja studera på universitet/högskola bland elever i gymnasieskolans årskurs 3. Statistiken visar bland annat planer på högskole- eller universitetsstudier inom tre år, planerat studieupplägg, och utbildningsinriktning.

Betyg, Gymnasieskola, Universitet och högskola